Osiguranje kvaliteta

Kvalitet Approach

1. Politiku kvaliteta kompanije formulira i odobrava cijeli tim u priručniku za kvalitetu.

2. Uz reklamne kartice, zidne novine, table za otkrivanje, obrazovanje i obuku kako bi se osiguralo da svi nivoi osoblja razumiju politiku kvaliteta i provode je.

3. Primjenjivost i provedba politike kvaliteta ocjenjivat će se i pregledati u pregledu upravljanja.

4. Politika kvaliteta kompanije je posvećenost zahtjevima kvaliteta klijenata i cilj je svakog zaposlenika. To

ohrabruje zaposlenike na svim nivoima kompanije da ulažu neprekidne napore da poboljšaju kvalitet proizvoda i pruže ga

najbolji proizvodi i usluge koji zadovoljavaju potrebe klijenata.

5. Politika kvaliteta kompanije:

balustrade (1)

Pažljiv, pažljiv i strpljiv

Clients-orijentisano, pobijedilo po visoko kvaliteta, puno sudjelovanje, izvrsnost

Kvaliteta prvo, najkvalitetnija je načelo proizvodnje cijelog našeg osoblja, a to je život kompanije. Kvalitet i sigurnost uvijek stavite na prvo mjesto i neprestano tražite mogućnosti za poboljšanje. Svaki kupac ima puno povjerenje i zadovoljstvo s nama. Pružanje najveće podrške klijentima svrha je cijelog našeg osoblja.